فاصله کيفي لنت هاي توليد داخل با لنت هاي خارجي

فهرست مطالب

به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو تهران در خصوص آخرين وضعيت کيفي لنت هاي ترمز توليد داخل گفت: آن دسته از لنت هاي توليد داخل که موفق به دريافت استاندارد کالا شده اند عليرغم کيفيت مناسبي که دارند به لحاظ کيفي هنوز با لنت هاي خارجي فاصله دارند.

عليرضا نيک آيين، رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو تهران در همين خصوص افزود: لنت هاي داخلي که استاندارد کالا دريافت نکرده اند مشکلات زيادي را براي مالکان خودرو ايجاد کرده اند.

وي درباره قيمت لنت هاي توليد داخل در مقايسه با وارداتي ها بيان کرد: رقابت ميان شرکت هاي لنت ساز تعيين کننده قيمت لنت هاي داخلي است که با توجه به شرايط فعلي قيمت معقولي دارند.

رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو تهران در خصوص ميزان تقاضا براي لنت هاي توليد داخل در مقايسه با لنت هاي خارجي عنوان کرد: مالکان خودروهاي داخلي به استفاده از لنت هاي توليد داخل و مالکان خودروهاي وارداتي به مصرف لنت اصلي شرکت سازنده خودرو تمايل بيشتري دارند.

نيک آيين با بيان اينکه لنت ترمز يکي از پرمصرف ترين و حساس ترين قطعات خودرو است بر تاکيد کرد و گفت: با توجه به شرايط دشوار واردات و افزايش تعرفه هاي گمرکي و در نظر گرفتن اينکه بخش اعظمي از مواد اوليه ساخت لنت ترمز در داخل موجود است، داخلي سازي اين قطعه در کشور همراه با ارتقاي کيفي و رعايت استانداردها ضروري است.