نصب کروز کنترل و مزایای استفاده از آن در خودروها

فهرست مطالب

در این مقاله با مزایای نصب کروز کنترل آشنا می شوید.

هر آپشنی امکانات مختلفی را به خودرو اضافه می‌کند.

خودروهایی که داری آپشن‌های مختلف هستند؛ شرایط بهتری را برای راننده و سرنشینان ایجاد می‌کنند.

برخی از این آپشن‌ها ایمنی را افزایش می‌دهند؛ و برخی دیگر استفاده بهتر از اتومبیل را موجب می‌شوند.

یکی از آپشن‌هایی که موجب استفاده راحت‌تر از خودرو می‌شود، کروز کنترل فابریک خودرو است.

در برخی از خودروها، این آپشن به صورت فابریک و در کارخانه بر روی خودرو نصب می‌شود.

اما اگر خودروی شما به این آپشن مجهز نیست؛ جای نگرانی وجود ندارد.

شما می‌توانید طی تماس با کارموند، بهترین نوع آن را برای خودروی خود تهیه کنید.

مزایای استفاده و نصب کروز کنترل در خودروها

کروز کنترل آپشنی است که سرعت خودرو را ثابت نگه می‌دارد.

در هر سرعتی که باشید؛ با فعال کردن این آپشن، خودرو با همان سرعت به حرکت خود ادامه می‌دهد و نیازی نیست که راننده به‌طور دائم پای خود را بر روی پدال گاز فشار دهد.

در مسافرت‌ها و در زمان‌هایی که در اتوبان در حال حرکت هستید؛ با فعال کردن این آپشن، راننده احساس خستگی کمتری خواهد کرد.

زمانی که از کروز کنترل در رانندگی استفاده می‌شود؛ به خاطر سرعت یکنواختی که خودرو دارد، مصرف سوخت کمتر خواهد شد.

معمولا زمانی که سرعت اتومبیل کم و زیاد شود؛ با کم و زیاد شدن دور موتور، سوخت بیشتری مصرف می‌شود.

بنابراین با استفاده از این آپشن در مسافرت‌ها هزینه‌های سوخت نیز کم می‌شود.

عملکرد کروز کنترل در اتومبیل

کروز کنترل با کنترل دریچه گاز خودرو می‌تواند سرعت اتومبیل را در حد تنظیم شده و به صورت ثابت نگه دارد.

زمانی که این آپشن فعال می‌شود؛ نسبت به تغییرات سرعت خودرو، میزان باز بودن دریچه گاز را تنظیم می‌کند.

اگر خودرو در جاده‌ای سربالایی حرکت کند، با کم شدن سرعت خودرو، برد کنترلی این آپشن، با باز کردن بیشتر دریچه گاز، باعث افزایش سرعت اتومبیل می شود.

زمانی که سرعت خودرو بیشتر از حد تنظیم شده باشد؛ با تغییر در موقعیت دریچه گاز خودرو، باعث کم شدن سرعت می‌شود.

راهنمایی استفاده از کروز کنترل نصب شده

زمانی که به سرعت مورد نظر رسیدید؛ با فعال کردن این آپشن، خودرو با همان سرعت به حرکت خود ادامه می‌دهد.

در صورتی که نیاز به کم و یا زیاد کردن سرعت اتومبیل داشته باشید؛ بر روی این آپشن، دکمه‌هایی وجود دارند که با استفاده از آنها می‌توانید سرعت خودرو را یک کیلومتر کم و یا زیاد کنید.

با هر بار فشار دادن دکمه‌ای که علامت + دارد؛ یک کیلومتر به سرعت خودرو اضافه می‌شود.

اگر بخواهید سرعت اتومبیل ۵ کیلومتر اضافه شود، باید این دکمه را پنج بار فشار دهید.

با استفاده از دکمه‌های مثبت و منفی، دیگر نیازی نیست تا برای تنظیم سرعت، این آپشن را غیرفعال و مجددا فعال کنید.

این آپشن دکمه دیگری دارد که سرعت حرکت فعلی خودرو را در حافظه نگه می‌دارد.

اگر به هر علتی این آپشن را غیر فعال کنید، با فعال کردن دوباره و فشردن دکمه حافظه، سرعتی که از قبل تنظیم شده بود فعال می‌شود؛ و نیازی به تنظیم مجدد سرعت نخواهید داشت.

برای غیر فعال کردن این آپشن، می‌توان از کلیدی که برای غیر فعال کردن بر روی آن قرار دارد استفاده کرد.

البته اگر هر زمانی که راننده پای خود را بر روی پدال ترمز فشار دهد؛ کروز کنترل به صورت خودکار غیر فعال خواهد شد.

موارد احتیاطی در زمان فعال بودن کروز کنترل

در خیابان‌های شهری و در جاده‌هایی که ترافیک زیاد است؛ نباید از این آپشن استفاده کنید.

این کار باعث بالا رفتن احتمال خطر می‌شود.

همیشه زمانی که این آپشن فعال است؛ باید راننده توجه کافی به مسیر حرکت خودرو داشته باشد تا در صورت به وجود آمدن خطر بتواند به موقع عکس‌العمل نشان دهد.