عرضه خودرو در بورس کالا براساس قوانین

فهرست مطالب

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: الزام عرضه خودرو در بورس کالا براساس ضوابط و قوانین و مقررات موجود هم امکان دارد و هم قابل انجام است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از عبور ارزش معاملات بورس کالای ایران از هزار هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آیین افتتاح معاملات شمش طلا در بازارهای مالی و مشتقه بورس کالای ایران با اشاره اینکه بعد از انقلاب، ساختار بازار سرمایه را پذیرفتیم و شاهد ظرفیت بسیار مطلوب در اقتصاد هستیم، اظهار کرد: اگر ساختار بازار سرمایه را قبول می‌کنیم، باید الزامات آن را نیز بپذیریم. پورابراهیمی در این خصوص تاکید کرد: جنس بازار سرمایه الزامات خاص خود را دارد و در راستای جلوگیری از رانت، افزایش کارایی و شفاف‌سازی باید قواعد مربوط به آن را نیز بپذیریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره اینکه ارزش معاملات بورس کالای ایران از هزار هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ عبور کرد، اظهار کرد: ارزش معاملات بورس کالا با رشد ۵۶ درصدی و حجم معاملات نیز با رشد بیش از ۵۳ درصد روبه‌رو بود. پورابراهیمی همچنین از دو الزام اقتصادی سخن به میان آورد. به گفته او الزام نخست، این است که نظام دستوری را در ارتباط با حوزه تصمیم‌گیری بازار سرمایه تفکیک کنیم، چرا که تصمیم‌های دستوری در حوزه ارزی می‌تواند برای اقتصاد هم مانع و هم مخرب باشد. وی با اشاره اینکه نخستین درخواست ما از رئیس جمهور توجه به الزامات در زمینه قیمت‌گذاری دستوری است، اظهار کرد: دومین الزام مقوله قیمت‌گذاری دستوری در زمینه خدمات و کالاهاست که بهتر است سیاست‌ها در این زمینه به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعمال تصمیم‌های دستوری به نفع مردم نیست و قیمت گذاری دستوری آفت اساسی در اقتصاد است که نفع آن نه به تولیدکننده می‌رسد نه به مصرف کننده. پورابراهیمی همچنین اظهار کرد: اگر در زمینه قیمت‌گذاری دستوری تصمیم کارشناسی اتخاذ نشود، با آسیب‌های جدی روبه‌رو می‌شویم. وی در پایان درباره عرضه خودرو در بورس کالا نیز گفت: الزام عرضه خودرو در بورس کالا براساس ضوابط و قوانین و مقررات موجود هم امکان دارد و هم قابل انجام است.