نحوه تعویض المان گرمایشی در گرمکن صندلی

فهرست مطالب

مشکلات مربوط به گرمکن صندلی ماشین به طور عمده در برق ورودی، کلید گرمکن صندلی و یا المان گرمایشی آن رخ می‌دهند. سیم گرمایشی که باعث گرم شدن صندلی می‌شود، معمولا کوچک و ضعیف می‌باشد، و همین امر آن را با گذشت زمان مستعد خراب شدن می‌کند.

شما یا می‌توانید گرمکن صندلی فابریک را عوض کنید، یا اینکه قسمت‌های خراب را با استفاده از لحیم تعمیر کنید و سپس آن را با استفاده نوار چسب برق یا شیلد حرارتی بپوشانید. بخش‌های زیر چگونگی تعویض سیم خراب را در صندلی گرمایشی ماشین به شما نشان می‌دهند.

المان گرمایشی را امتحان کنید

در مرحله اول المان گرمایشی را امتحان کنید. شما باید المان و سیم‌هایی را پیدا کنید که از سمت کلید به سمت صندلی جریان دارند. شما می‌توانید یکی از المان‌های گرمایشی را در کف و دیگری را در پشت صندلی پیدا کنید. اگر هر دوی المان‌ها گرم نمی‌شوند، پس یک مشکل جدی پیش رو دارید. صفحه صندلی را با استفاده از پیچ گوشتی بیرون بیاورید. سیمی را پیدا کنید که مستقیما به منبع المان گرمایشی کف صندلی می‌رود. شما همچنین می‌توانید صندلی را با استفاده از چرخ دنده ضامن دار بیرون بیاورید.

سیم سربی را بررسی کنید

اکنون با استفاده از مولتی‌متر ولتاژ المان سیم سربی را اندازه بگیرید. مولتی‌متر را بر روی ۲۰ ولت قرار دهید، اکنون سیم مشکی را به بدنه و سیم قرمز را به سیم برق ورودی متصل کنید. ولتاژ را با روشن کردن کلید بررسی کنید. اگر نتیجه کار بین ۴ تا ۱۲ ولت باشد، پس سیم کشی تا آن نقطه سالم است.

چند نقطه دیگر را نیز چک کنید. اگر همه آنها بالاتر از ۴ ولت باشند، پس المان گرمکن صندلی  به اندازه کافی نیرو دریافت می‌کند و اگر گرم نشود احتمالا المان گرمایشی معیوب است. اگر هر نقطه از آن ولتاژ صفر را نشان دهد، پس باید سیم کشی برق ورودی را عوض کنید. آن را از مغازه‌هایی بخرید که سیم‌هایی با ضخامت سیم خودتان دارند.

Replacement seat heating element

پیوستگی اتصالات را بررسی کنید

المان گرمایشی کف صندلی را بیرون بیاورید تا پیوستگی اتصال را بررسی کنید. این پیوستگی همان تداوم جریان الکتریکی می‌باشد. المان را باز کنید و همه سیم کشی را جدا کنید. مولتی متر را بر روی تنظیمات پیوستگی جریان قرار دهید و یک سیم آن را به سر ابتدایی المان گرمایشی متصل کنید و سیم دیگر را به نقاط مختلف المان وصل کنید. اگر صدای بوق کوچکی بشنوید یا نشانه جریان را ببنید، پس المان شما معیوب نیست. اگر تداوم جریان را بر روی المان نبینید، پس مطمئنا معیوب است و باید عوض شود.

پیوستگی جریان المان دوم را نیز بررسی کنید

المان گرمایشی دوم در میان تودوزی صندلی قرار دارد و به همین منظور باید تودوزی را با استفاده از ابزار مناسب جدا کنید. بعد از دسترسی به المان پشتی سیستم گرمکن صندلی ، تداوم جریان را بررسی کنید. اگر هر دوی المان‌ها معیوب بودند، باید آنها را تعویض کنید.

تعویض المان گرمایشی

پیچ‌های المان‌ها را باز کنید. سپس باید سیم کشی مناسبی را بر روی المان‌ها با توجه به ترتیب درست آنها و قراردهی اتصال‌ها انجام دهید. المان‌های جدید را ببندید و دو سیم برق ورودی را دوباره به انتهای المان‌ها وصل کنید. از چسب برای وصل کردن دوباره تودوزی‌ها استفاده کنید.