علت روشن ماندن چراغ درب و روغن در خودروی تیبا

فهرست مطالب

روشن ماندن چراغ درب و روغن در خودروی تیبا

با سلام
مشاهده شده که در بعضی خودرو های تیبا هنگام بستن {سوئیچ و درب} چراغهای درب و روغن داخل صفحه کیلومتر کم نور روشن می ماند .

روشن ماندن چراغ درب و روغن در خودروی تیبا

با سلام
مشاهده شده که در بعضی خودرو های تیبا هنگام بستن {سوئیچ و درب} چراغهای درب و روغن داخل صفحه کیلومتر کم نور روشن می ماند .
ایراد از صفحه کیلومتر می باشد این مدل صفحه سه پین میباشد که شرکت ساپا اقدام به تعویض کیلومتر و دسته سیم به مدل دو پین می نماید.

راه حل بدون تعویض قطعه:

بستن یک دیود بر روی سیم چراغ درب پشت صفحه کیلومتر می باشد.

علت:

هنگام بستن درب لامپ سقف خاموش شده و برق دائم چراغ سقف از لامپ عبور کرده و چراغهای داخل کیلومتر را روشن می کند و نستن این دیود مانع رسید برق به چراغهای داخل کیلومتر می شود.