آموزش باز کردن دریچه گاز و استپر موتور پراید برای تمیز کردن

فهرست مطالب

آموزش باز کردن دریچه گاز و استپر موتور پراید برای تمیز کردن

ابزار مورد نیاز

پیچ گوشتی چهارسو – دوسو تخت – بکس ۱۰ رابط متوسط -جغجغه اسپره انژکتور شور

۱- بست لوله هواکش دریچه گاز را باز می کنید

۲- پیچ های روی منبع هواکش را یاز می کنید و کلن خرطومی واکش را بیرون می کشید

۳- سوکت استپر موتور و سوکت دریچه گاز را آزاد می کنید و سیم گاز را بیرون بکشید

۴- با بکس ۱۰ و رابط و جغجغه دو عدد مهره و دو عدد پیچ روی دریچه گاز را باز می کنید

۵- با پیچ گوشتی چهار سو دو عدد پیچ روی استپر موتور را باز کنید

۶ برای شستن استپر سر استپر را به سمت پایین گرفته و با اسپره انژکتور شور شستشو دهید

۷- با اسپره انژکتور شور دریچه گاز را کاملن شسشتو دهید

۸- واشر دور دریچه گاز اگر آسیب دیده عوض کنید

۹- برای بستن عکس مراحل را انجام دهید

۱۰ – لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید